ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ 11-ИХ КЛАСІВ, ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖІВ ТА ЇХ БАТЬКИ!

Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) запрошує випускників до навчання за денною формою на механіко-технологічному факультеті ХНУБА за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних полімерних композитів».   

Спеціальність  161 «Хімічні технології та інженерія»

(галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»)

161 «Хімічні технології та інженерія

Предметна область:

наукові основи розробки будівельних полімерних композиційних матеріалів та виробів на їх основі; технології виробництва, застосування та сертифікація конструкційних, теплоізоляційних, гідроізолюючих, опоряджувальних та декоративних полімерних композиційних матеріалів.

Ступінь вищої освіти

перший (бакалаврський). денна форма навчання.

Випускова кафедра:

загальної хімії.

Основа підготовки:

студенти одержують необхідні знання: із загальної, органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук; фізико-хімічних основ створення полімерних композиційних матеріалів для будівництва, реставрації та ремонту будівельних конструкцій і споруд; енерго- і ресурсозбереження при виробництві і експлуатації будівельних полімерних композиційних матеріалів; основ менеджменту і маркетингу будівельних та реставраційних матеріалів.

Призначення випускників:

робота в організаціях і на підприємствах з виробництва та реалізації полімерних матеріалів і виробів; у науково-дослідних інститутах та лабораторіях.

 

 Конкурс приема: http://vstup.info/2016/i2016i114.html#vnz

       

Навчання забезпечується галузями знань:

• Будівництво
• Автоматика та управління
• Машинобудування

За напрямами підготовки:

• Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
• Автоматизоване управління технологічними процесами;
• Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 40 (станція метро «Університет» або «Архітектора Бекетова»).

 

 Відповіді на поставлені питання можна буде отримати безпосередньо на зустрічі з деканом Механіко-технологічного факультету та завідувачами спеціальних кафедр або он-лайн в групах:

 

Фейсбуці www.facebook.com/knuba.chemistry .

 

Новини

Журнал «Полимерные материалы и технологии» для опубликования диссертационных исследований

Уважаемые коллеги!

 Редколлегия международного научно-технического журнала «Полимерные материалы и технологии» (ПМТ), издаваемого «Институтом механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси»,  приглашает Вас к публикации в нашем журнале.

Конференція "Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд"

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІ Міжнародної наукової конференції "Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд" , Присвячена 85-річчу ХНУБА яка відбудеться 20-21 жовтня 2015р. у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

" Ukr. tech. fest " 2015, г. Харьков

21 мая, 2015 в 11:00 стартовала  «Открытая межрегиональная выставка-конференция изобретательского искусства" Ukr. tech. fest ", как и планировалось выставка прошла на территории Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко.

SCIENTIFIC FUN - НАУКОВИЙ ПІКНІК В ХАРКОВІ

22 травня 2015 року в Харкові проходитиме масштабний соціальний захід «Наукові пікніки».

Відкрита міжрегіональна виставка Ukr.tech.fest

21 травня 2015 початок о 11.00.

Відбудеться«Відкрита міжрегіональна виставка-конференція винахідницького мистецтва" Ukr.tech.fest "»!