ПЕРЕЛІК наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

з/п

Тема конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто та термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1

ІІІ Міжнародна (ХІІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС-2020) / ІІІ International (ХІІІ Ukrainian)

ScientificConferenceforStudentsan dYoungScientists "CurrentChemicalProblems" (CCP-2020)

Донецький національний університет імені Василя Стуса,

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, 21021

+38050 105 20 50 (Шендрик Олександр Миколайович)

+38095 394 99 09 (Жильцова Світлана Віталіївна)

м. Вінниця

25-27 березня

200

Міністерство освіти і науки України

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

Національної академії наук України

Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

2

Міжнародна науково-практична конференція Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 700 02 40 (057) 700 06 51 gonch@kstuca.kharkov. иа, nis_kstuca@ukr.net

м. Харків

1-2 квітня

70

Харківська обласна державна адміністрація

Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України

Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

3

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)»

Харківський національний

університет міського

господарства

імені О.М. Бекетова,

61002, м. Харків,

Маршала Бажанова, 17, відповідальний -доцент Угоднікова О.І.,

тел. (057)707-33-03,

E-mail: ps.kname@gmail.com www.kname.edu.ua

м. Харків

15-16 квітня

100

Міністерство освіти і науки України AGH Науково-технічний університет Польща

Южномаравський центр міжнародної мобільності

International company project and real estate management (Болгарія) APICE Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa, Італія Варненьский вільний університет (Болгарія)

4

Міжнародна науково-практична конференція Інноваційні технології в архітектурі і дизайні

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 700 02 40 (057) 700 06 51 gonch@kstuca.kharkov.ua nis_kstuca@ukr.net

м. Харків

15-16 квітня

128

Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України

Харківська державна академія

дизайну і мистецтв

Національний університет «Львівська

політехніка»

БауХаус університет (м. Веймар, Німеччина)

Університет природничих наук (м. Люблін, Польща)

5

V Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих науковців

Фундаментальні і прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 16602 Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Графська, 2;

природничо-географічний

факультет,

кафедра хімії та фармації, (04631)71983;

SukhoveevVV@bigmir.net

м. Ніжин

21-22 квітня

100

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича Тернопільській національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Національний університет

«Чернігівський колегіум» імені

Т.Г.Шевченка

Національний педагогічний

університет імені М.П.Драгоманова

Житомирський державний університет

імені Івана Франка

Xерсонський державний університет

Xарківський національний

педагогічний університет імені Г.С.

Сковороди

Національний фармацевтичний університет

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусь) Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі (Грузія) Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшка (Польща) Університет імені Деміреля Сулеймана (Туреччина)

6

Міжнародна наукова конференція Повертаючи втрачене. Дослідження, документування та відновлення пошкоджених і перебудованих пам'яток сучасної архітектури

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 700 02 40

(057) 700 06 51

gonch@kstuca.kharkov. иа nis_kstuca@ukr.net

м. Харків 21-23 квітня

85

Український осередок БОСОМОМО Інститут архітектури, урбаністики та регіоналістики Національної спілки архітекторів України Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

7

Міжнародна науково-технічна конференція

Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів (студентська секція)

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 700 02 40

(057) 700 06 51

gonch@kstuca.kharkov. ш nis_kstuca@ukr.net

м. Харків 22-23 квітня

60

Всеукраїнська екологічна Ліга Національна академія наук України Північно-Східний науковий центр Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України ТВП «Екополімер» Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

8

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Технології і процеси в гірництві та будівництві»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», відповідальний за проведення Мерзлікін Артем Володимирович,

тел.+380506221830

e-mail:

mail@donntu.edu.ua

м. Покровськ 28-30 квітня

60

Міністерство освіти і науки України Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

9

ХІІІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інженерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів, м. Київ, вул. Політехнічна, 35, корп. № 9, ауд.

206.

Відповідальна: Франчік Н.В., Тел./факс +38(044) 204-97-74 franchik@kpm.kpi.ua

м. Київ квітень

100

Міністерство освіти і науки України Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

10

V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених«Студентська молодь - рушійна сила держави»

Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

36011

E-mail: interoffice@pntu.edu.ua Крендич М. +38(050)209 00 34

м. Полтава квітень

80

Міністерство освіти і науки України Полтавська обласна державна адміністрація

Білостоцька політехніка (Польща) Познанська політехніка (Польща)

Університет-Північ (Хорватія) Азербайджанський університет нафти та промисловості (Азербайджан) Коледж Санта-Фе (США) ЬгаеІіГгіепевоШкгаіпе (Ізраїль) Українська Асоціація Студентів

 

11

Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні конструкції та інноваційні будівельні матеріали»

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23.

Факультет водного господарства, будівництва і землеустрою кафедра будівництва, е-пш!: kafedra_bu2@ukr.net

м. Херсон 14 травня

60

Міністерство освіти та науки України ХФ «Академія будівництва України» ПрАТ «МЖК» Будівельна компанія Херсонська філія Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроект-реконструкція» Приватна науково-проектна фірма

«Херсонпроект»

MalopolskaSchoolofPublicAdministratio n «University of Economics in Krakow» (Польща)

Азербайджанское Научно-Производственное Объединение Гидротехники и Мелиорации(НПО АзГиМ)

Вищий навчальний заклад Магдебург-Стендаль (Німеччина)

 

12

ПІ Міжнародна конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь -науці і виробництву - 2020 : Інноваційні технології легкої промисловості»

Херсонський національний технічний університет Закора О. В.

м.Херсон, Бериславське шосе, 24, тел.: +38(0552) 326909 e-mail: etdt@ukr.net kntu@kntu.net.ua

м. Херсон 14-15 травня

100

Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет

Білоруський державний економічний університет

Вітебський державний технологічний університет

Вінницький інститут конструювання

одягу і підприємництва

Київський національний університет

технологій і дизайну

Львівський торговельно-економічний

університет

Національний технічний університет України

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Санкт-Петербурзький державний університет промислових технологій і дизайну

Технічний університет Молдови Херсонська торгово-промислова палата

Хмельницький національний університет

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

13

XXI Міжнародна конференція

студентів, аспірантів та молодих

вчених «Сучасні проблеми

хімії»

Київський національний

університет імені Тараса

Шевченка

Хімічний факультет 01033,

м. Київ, вул. Льва Толстого, 12;

Відповідальна особа: Москвіна

В.С.

тел.: 239-33-42;

e-mail: v.moskvina@gmail.com ;

м. Київ

20-22 травня

100

Франція

Німеччина

Алжир

Туреччина

Румунія

Білорусь

Угорщина

Польща

14

ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених«Молодь у світі сучасних технологій»

Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, к.3, ауд. 404,

Відповідальна особа: Райко Г.О.

тел.: (0552)326994

E-mail: kntu@kntu.net.ua

м. Херсон 4-5 червня

100

Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет

Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова Луцький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Сумський державний університет

Державний університет телекомунікацій м. Київ

 

15

Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, пр-т Перемоги, 37,

Відповідальна особа: доц., д.т.н. Третякова Л.Д., (044) 204-82-30

lt79@ukr.net

м. Київ 8-9 червня

120

Міністерство освіти і науки України

ДУ «Національний науково-

дослідний інститут промислової

безпеки та охорони праці»

Київський національний університет

технологійтадизайну

Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

 

16

Міжнародна науково-практична конференція Теорія і методи будівельного матеріалознавства

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 700 02 40 (057) 700 06 51 gonch@kstuca.kharkov. ua nis_kstuca@ukr.net

м. Харків 8-9 жовтня

60

Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України

Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) БауХаус університет (м. Веймар, Німеччина)

Вармінсько-Мазурський університет (м. Ольштин, Польща)

17

Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сто питань хімії» в режимі non-stop

Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро,49005, пр. Гагаріна,8, Відповідальна особа: ректор К.М. Сухий, Тел.(056) 746-33-56, Тел. .(056) 746-29-41, e-mail udhtu@udhtu.edu.ua

м. Дніпро жовтень

100

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут фізичної хімії Польської академії наук (м. Варшава, Польща) Баликєсірський університет (м. Баликєсір, Туреччина)

18

Міжнародна науково-практична конференція

Професійна традиція й новітні технології в архітектурі XXI сторіччя

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 7000-240

(057) 7000-651

gonch@kstuca.kharkov. ua nis_kstuca@ukr.net

м. Xарків 3-4 листопада

120

Український осередок БОСОМОМО, ICOMOS України Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

19

XIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів: «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених»

Національний технічний університет « Харківський політехнічний інститут», Рада молодих вчених, 61002 , м. Харків, вул. Кирпичова, 2 тел. (057) 707-61-64 E-mail:

o.avdieieva@gmail.com

м. Харків 17-20 листопада

500

Міністерство освіти і науки України; Університет Стратклайда (Велика Британія)

Ризький технічний університет (Латвія)

20

Х Міжнародний молодіжний науковий форум «ЬіпегівЕїАгіЬш»

Національний університет «Львівська політехніка», 79000 вулиця Степана Бандери, 12, Львів, Львівська область. Відповідальна особа: Березко О.Л.

(032) 258-27-48

(032) 258-27-57

м. Львів 19-21 листопада

100

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»

Рада молодих учених при міністерстві освіти і науки України, Рада молодих учених Варшавського Технологічного університету

21

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020»

Київський національний університет будівництва і архітектури,

03037, м. Київ,

пр-т Повітрофлотський, 31. Відповідальна особа: проректор з наукової роботи, д.т.н., проф. Плоский В.О., (044) 241-55-80

м. Київ 25-27 листопада

500-600

Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

22

IX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.

Відповідальна особа: Дзюра В.О., (096) 2366752, (352)519724

volodymyrdzyura@gmail.com

м. Тернопіль 25-26 листопада

300

Міністерство освіти і науки України Маріборский університет (Словения) Технічний університет у Кошице (Словаччина )

Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва) Шяуляйська державна колегія (Литва) Жешувський політехнічний університет ім. Лукасевича (Польща) Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь) Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)

23

Міжнародна наукова

мультидисциплінарна

конференція студентів

та молодих науковців

«Modern Technologies: Improving

the Present and Impacting the

Future»

«Новітні технології: покращення сьогодення та вплив на майбутнє»

Дніпровський національний

університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Кафедра «Іноземні мови». 49010,.вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, Україна.

Відповідальні особи: Купцова Т. А., Мірошниченко І. Г. тел.: +38 (050) 138-59-09, email: moderntech@i.ua

м. Дніпро

26 листопада

150

Міністерство освіти і науки України

Ризький технічний університет (Латвія) Університет Кобленц-Ландау (Німеччина)

Міжнародний університет Андалусії (Іспанія)

Екологічний університет Бухареста (Румунія)

24

VIII Міжнародна наукова конференція молодих учених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 61022, Харків, майдан Свободи, 4, тел.: +38 (057) 707-53-86 e-mail: alnekos999@gmail.com

м. Харків 26-27 листопада

100

МОН України, Україна Польща Білорусь

25

Укр. мовою:

«Наука та техніка ХХІ століття» Англ. мовою:

"Science and Technology of the XXI Century"

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет лінгвістики, кафедра англійської мови технічного спрямування №2, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 Відповідальні особа: Лавриш Ю.Е. Адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 7 Телефон: (044) 204-85-37 е-таіі: kpiconf@ukr.net

м. Київ З грудня

300

МОН України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Наукові та освітні установи (не менше 3-х зарубіжних країн)

ІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

26

Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології»

Державний університет «Житомирська політехніка» 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, б. 103, тел. (097) 539-69-83, e-mail: gef@ztu.edu.ua, chaszmin30@gmail.com

м. Житомир 12 березня

100

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти Навчально-методичний центр Управління освіти Житомирської міської ради

Житомирська обласна організація Українського товариства охорони природи

Всеукраїнська екологічна ліга

27

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих учених: від ідеї до реалізації»

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел./факс (044) 272-19-02, е-пші: kubg@kubg.edu.ua

 

м. Київ 20-21 березня

100

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Освітньо-інформаційна платформа «Експертний корпус»

28

Всеукраїнська студентська конференція «ХІІІ Менделєєвські читання»

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра хімії та методики викладання хімії, м. Полтава, 36000, вул. Остроградського, 2, проф. Шиян Н. І., тел.: (0532) 525635, email: pnpu25@gmail.com

м. Полтава 25 березня

80

Міністерство освіти і науки України Міський методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Полтавська державна аграрна академія

Українська медична стоматологічна академія

29

IV Всеукраїнська конференція молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук»

Ніжинський державний Університет імені Миколи Гоголя,

16602 Чернігівська обл.,

м. Ніжин, вул. Графська, 2,

природничо-географічний

факультет,

тел.(04631)71983,

e-mail: dek.nature@gmail.com

м. Ніжин 15-16 квітня

60

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти Екологічна інспекція пом. Ніжину і Ніжинському району Міністерство охорони навколишнього середовища України, Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській обл.

30

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців"Перші наукові кроки - 2020"

Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13, Панцир Юрій Іванович, тел.: +380679101990, e-mail: dekan-itf@pdatu.edu.ua

м. Кам'янець-Подільський 16 квітня

100

Міністерство освіти і науки України Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Національний університет біоресурсів і природокористування України

Львівський національний аграрний університет

Варшавський університет природничих наук Аграрний університет в Кракові Університет в Крагуєвці Міжнародний центр культурно-освітньої діяльності та дорадництва «Руки співдружності»

31

ХІ І Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти «Сталий розвиток міст»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 61002, м. Харків, Маршала Бажанова, 17, Старостіна А.Ю., тел. (057) 707-33-60, 707-32-28, є-пші: ndsh2016@gmail.com, www.kname.edu.ua

м. Харків

21-23

квітня

900

Міністерство освіти і науки України

32

XXII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, Зачосова Н.В.,

тел.: 0975849615,

е-mail: (0472)35-44-63, natazachosova@ukr.net

м. Черкаси 23-24 квітня

200

Міністерство освіти і науки України

33

Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії

СумДПУ імені А. С. Макаренка,

Природничо-географічний

факультет,

40002, м. Суми, вул. Роменська,

87, . . Литвиненко Юлія Іванівна,

тел.: 0542 (68-59-11),

e-mail: pgf.conference@gmail.com

м. Суми 24 квітня

60

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Гетьманський національний парк

34

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених»

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди,

Київська обл., м. Переяслав,

вул. Сухомлинського, 30,

Луцик О. О.,

тел.: (096)-703-12 71,

тел.: (093) 986 11 43,

е-mail: nt.phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав 27-28 квітня

100

Міністерство освіти і науки України Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету

35

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молоді фахівці - майбутнє науки»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 61022, м. Харків, майдан Свободи,4,

тел.: (057) 707-55-66, e-mail: metodengl@karazin.ua

м. Харків 30 квітня

100

Міністерство освіти і науки України

36

XII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання-2020»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи,4,

тел. (057) 707 -56-13,

e-mail: chemsci@karazin.ua

м. Харків квітень

100

Міністерство освіти і науки України

37

Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сто питань хімії» в режимі non-stop

Український державний хіміко-технологічний університет, ректор К.М. Сухий, м. Дніпро, 49005, пр. Гагаріна, 8, тел.: (056) 746-33-56, тел.: (056) 746-29-41, e-mail: udhtu@udhtu.edu.ua

м. Дніпро квітень

100

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут фізичної хімії Польської академії наук, м. Варшава, Польща Баликєсірський університет, м. Баликєсір, Туреччина

38

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»

Чернігівський національний технологічний університет, 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,

Мар гасова В.Г.,

тел.: (0462) 665-115,

e-mail: chntu.ndch@gmail.com

м. Чернігів квітень

200

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Мала академія наук України

Інженерна академія України

39

Студентська наукова конференція «Екологічні проблеми сучасності»

Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13, Роговик Леон Йосипович,

тел.: +380972644379,

e-mail: Elrogovik@gmail.com; Ямборак Раїса Семенівна,

тел.: +380966462601,

e-mail: raisa.yamborak@gmail.com; Крачан Тетяна Михайлівна,

тел.: +384968329,

e-mail: krachan777@gmail.com

м. Кам'янець-Подільський 12 травня

60

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет

40

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Наука. Студентство. Сучасність.»

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, факультет іноземної філології, кафедра загальної та прикладної лінгвістики,

м. Миколаїв, вул. Ні кольська, 24,

Олексюк О.Є.,

тел.: (098) 307-30-61,

e-mail: oleksjukoksana@ukr.net

м. Миколаїв 14-15 травня

100

Міністерство освіти і науки України Національна Академія педагогічних наук України

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника Херсонський державний університет Рівненський державний гуманітарний університет

41

XVIII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії

Дніпровський національний

університет імені Олеся Гончара,

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72,

тел.: (096)923-17-88,

e-mail: matorina_katerina@ukr.net ,

onti_dnu@i.ua ,

information_dep@dnu.dp.ua

м. Дніпро 18-21 травня

100

Міністерство освіти і науки України Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ)

Науково-виробнича фірма «Отава» (м. Київ)

42

Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Молода академія - 2020»

Національна металургійна академія України (НМетАУ), пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49005, проректор Пройдак Ю.С., тел.: (0562) 47-45-10

м. Дніпро 21-22 травня

800

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти Запорізька державна інженерна академія Приазовський державний технічний університет Криворізький технічний університет

Український державний хіміко-технологічний університет Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

43

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії».

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова,

факультет екологічної та

техногенної безпеки,

54025, м. Миколаїв, просп. Героїв

України, 9,

Ремешевська І. В.,

тел.: 0677417744,

е-таіі: irynaremesh@gmail.com

м. Миколаїв 22 травня

100

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти Південний науковий центр НАН України Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Миколаївський національний університет ім. В.О Сухомлинського Миколаївський національний аграрний університет Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова

44

Нові матеріали і технології у будівництві

Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, вул. Дідріхсона 4, Сьоміна Ю.А., тел.: (093) 551-32-80, e-mail: syomina3091@ukr.net

м. Одеса 26-27 травня

100

Міністерство освіти і науки України Академія будівництва України

45

Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу - ІТМ-Молодь*плюс-2020. Крок у науку

СумДПУ імені А.С. Макаренка,

40002, м. Суми,

вул. Роменська, 87, Чашечникова Ольга Серафімівна, тел.: (0542) 68-59-74, е-mail: fpdo@sspu.sumy.ua

м. Суми 14-15 червня

60

Інститут модернізації змісту освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

46

Всеукраїнський науково- практичний семінар «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур»

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40, тел.: (057) 700 02 40, (057) 700 06 51, e-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua nis_kstuca@ukr.net

 

 

м. Харків

20-21 жовтня

 

60

Міністерство науки і освіти України

Національна академія наук України Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Державне агентство водних ресурсів України

Академія будівництва України

Харківська обласна державна

адміністрація

Харківська міська рада

!нститут проблем машинобудування

ім. А.М. Підгорного

Державний науково-дослідний

інститут будівельних конструкцій

Харківське обласне територіальне

відділення академії будівництва

України

 

47

Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сто питань хімії» в режимі non-stop

Український державний хіміко-технологічний університет, ректор К.М. Сухий, м. Дніпро, 49005, пр. Гагаріна, 8, тел.: (056) 746-33-56, тел.: (056) 746-29-41, e-mail: udhtu@udhtu.edu.ua

м. Дніпро жовтень

100

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут фізичної хімії Польської академії наук, м. Варшава, Польща Баликєсірський університет, м. Баликєсір, Туреччина

48

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Будівельні матеріали, конструкції та споруди третього тисячоліття»

Херсонський державний аграрний університет,

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою, кафедра будівництва, м. Херсон, 73006, вул. Стрітенська, 23,

Андрієвська Яніна Павлівна, тел.: 095-219-31-91, е-mail: kafedra_bu2@ukr.net

 

м. Херсон 12 листопада

60

Міністерство освіти та науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

ХФ «Академія будівництва України» ПрАТ «МЖК» Будівельна компанія ПП Евроклас (ТОВ «Тавріяпроект інжинірингкомпані) м. Херсон

49

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»

Рада молодих вчених, 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого 14 а,

Відповідальна особа: Голова

РМВ,

тел.: 239-34-36;

м. Київ

12-13

листопада

100

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» ЗВО України !нститути НАН України

50

Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція до всесвітнього дня студентів «Університетська молодь для сталого майбуття України»

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, тел.: (0512) 76-55-99, факс: (0512) 50-00-69, е-mail:rector@ chmnu.edu.ua , http://chmnu.edu.ua

м. Миколаїв

16-21

листопада

250

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

НУК імені адмірала Макарова Миколаївський національний аграрний університет,

НТУ «ХПІ»,

ОДЕУ м. Одеса

51

IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,

61002, м. Харків,

Маршала Бажанова, 17, Вершиніна Д.М.,

тел.: 099-664-25-09,

е-таіі: daryna1992v@gmail.com , www.kname.edu.ua

м. Харків

19-20 листопада

200

Міністерство освіти і науки України

52

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл., м. Переяслав,

вул. Сухомлинського, 30,

Луцик О. О.,

тел.: (096) 703 12 71,

тел.: (093) 986 11 43,

е-ггшІ: nt.phdpu.edu@gmail.com .

м. Переяслав

19-20

листопада

100

Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету

53

ІІ всеукраїнська Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку»

Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, вулиця Кирилівська, 9, Губаревич Олег Володимирович, тел.: (050) 588-89-10 е-mail: oleg.gbr@ukr.net

м. Київ 20 листопада

100

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

54

УІІ Всеукраїнська науково-практична конференціїя молодих учених і студентів «Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості»

Херсонський національний

технічний університет,

м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

Сарібекова Д.Г.,

тел.: (0552) 32-69-68,

e-mail: vpovst@gmail.com ,

сайт університету http://www.kntu

.net.ua

м. Херсон листопад

100

Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет

Новини кафедри