За результатами міжнародного науково-дослідного стажування завідувач кафедри загальної хімії, професор, д. т. н. Юлія Михайлівна Данченко отримала Сертифікати Університету суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицького Університету в Ружомберку

Проект «Академічна мобільність та науково-дослідне стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність» мав відбутись у період з 15.03.2020 року по 20.03.2020 року у містах Ужгород (Україна) та Левока (Словаччина). Організаторами заходу стали Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польша) та Католицьким Університетом в Ружомберку (Словаччина).

У відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року №406 про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, організаторами було впроваджено гнучкий режим роботи в рамках стажування з компонентами дистанційного навчання. У зв’язку з розпорядженням ректора Католицького університету в Ружомберку (Словаччина) від 09.03.2020 року про призупинення прийому закордонних делегацій  до 4 квітня включно у зв’язку із заходами безпеки щодо поширення COVID-19 виїзна частина програми була проведена на території України у м. Ужгород із збереженням наповнення програми, всіх тематичних модулів та залученням закордонних експертів у реалізацію програми стажування. При цьому стажування має статус міжнародного післядипломного стажування та завершилося видачою учасникам Сертифікатів про завершення програми в врахуванням дистанційної та самостійної роботи у форматі вебінарів та індивідуальних консультацій впродовж січня – березня 2020 року та очної виїзної частини (рис. 1).

 

Рис. 1 Отримання Сертифікатів за результатами стажування

 

 Програма стажування представлена в табл. 1.

 Таблиця 1 – Програма науково-дослідного стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність»

Тема

Години

теоретичні

Години

практичні

ECTS

1

Проектний підхід в організаційній діяльності інституції

3

2

0,3

2

Інструменти Європейської комісії:

Н-2020, Horyzon-Europe (2021-2027): огляд конкурсів до кінця 2020 року

1

2

0,3

3

Площадки/інтерфейси для пошуку інформації, пошуку партнерів, подачі проектних заявок, управління життєвим циклом проекту

3

3

0,3

4

Розробка партнерських проектів крок по кроку. Визначення проблематики проекту, формулювання мети та завдань проекту. План реалізації проекту. Бюджет проекту

3

3

0,3

5

Юридичні аспекти підготовки проектних заявок. Типи та форми угод про співпрацю, про партнерство. Консорціум та проектний консорціум. Угода про наміри. Захист авторського права

6

4

0,3

6

Грантові проекти: джерела фінансування ЕС, ЕЕА, специфіка міжнародних партнерських проектів, структура проекту/проектної заявки, спектр інструментів та програм, пріоритети бюджетів 2020 та 2027

4

18

1

7

Проектний офіс – завдання та роль в контексті фінансування діяльності ЗВО та академічної мобільності науковців з європейських фондів

3

12

0,5

8

Можливості для реалізації міжнародних освітніх проектів

3

12

0,5

9

Фонди Вишеградської четвірки: Visegrad, Visegrad+ grants, пріоритети, специфіка конкурсів, вимоги партнерства, розміри дофінансування. ENI Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine. Оцінка напрацьованих у групах анотацій проектів експертом

2

20

0,5

10

EEA (EOG) and Norwegian grants. Оцінка напрацьованих у групах анотацій проектів експертом

2

20

0,5

11

Юридичні аспекти підготовки проектних заявок. Типи та форми угод про співпрацю, про партнерство. Консорціум та проектний консорціум. Угода про наміри. Захист авторського права. Підготовка у групах анотації/презентації напрацьованих проектів для подальшого представлення експертам

2

20

0,5

12

Консультації під час роботи над проектами

2

30

1

 

Загалом годин – 180, серед яких:

34

146

6

 

Серед багатьох важливих питань, в рамках стажування обговорювалась специфіка міжнародних проектів та структура проектної заявки.

Специфіка міжнародних партнерських проектів включає декілька важливих моментів, які потребують особливої уваги. На етапі розробки проекту і проектної заявки виникає необхідність аналізу ефективності планування майбутнього проекту. Застосування сучасної методології планування проекту та використання системи управління якістю ISO 9001 дозволяє бути більш ефективними. Наступним важливим моментом є відповідальність та зобов’язання усіх партнерів проекту. Відповідальність за виконання лягає на тих, хто відповідає за кожний етап. Лідер відповідає за виконання проекту в цілому. Проектні заявки мають відповідати критеріям і пріоритетам як формальним, так і програмним, що дозволяє оцінювати їх по одному і тому ж принципу. Лише якість написання проекту визначає переможців. Будь-яка діяльність у міжнародному проекті повинна відповідати загальним цілям і вміщатись в рамки проекту. При реалізації проекту обов’язково мають бути внутрішній і зовнішній моніторинг та оцінка якості, які є інструментом вимірювання якості або визначення ступеня просування реалізації проекту в цілому.  Проект повинен бути реальним, а цілі – досяжними. Реалістичний підхід до проектної заявки допомагає великі ідеї трансформувати в видимі та придатні до перевірки результати. Одними з основних вимог проектів є креативність та інноваційність. З погляду Єврокомісії, наприклад, будь-яка технологія або ідея є інноваційною, якщо вона не старша за 3 роки.

Стандартна структура проектної заявки включає:

  • ✔ назву проекту;
  • ✔ коротку інформацію про організацію;
  • ✔ повну аплікаційну форму (опис, формулювання та обґрунтування необхідності вирішення проблеми; мета проекту; завдання проекту; робочий план виконання проекту; оцінка виконання проекту);
  • ✔ бюджет;
  • ✔ логіко-структурну матрицю;
  • ✔ додатки.

В результаті короткострокового стажування був створений базовий проект, який  на думку міжнародних експертів може бути перспективним для подання на розгляд експертного середовища європейських фінансових донорів.

Мета проекту: Підвищення конкурентноспроможності на 50% фахівців Харківського національного університету будівництва та архітектури в галузі будівельного матеріалознавства шляхом розширення освітньої пропозиції для післядипломної вищої освіти до 2022 року.

Завдання проекту:

  • ✎ Створення та ліцензування освітньої програми на 50 студентів протягом І кварталу першого року проекту;
  • ✎ Організація науково-практичного навчального комплексу із залученням досвіду українських та зарубіжних виробників на 20 студентів протягом першого року проекту;
  • ✎ Здійснення підвищення кваліфікації 20 викладачів д кінця проекту;
  • ✎ Здійснення інформаційну компанію з популяризації нових освітніх пропозицій на ярмарках професій, у соціальних мережах та ін.

Напрацьований проект є базовим і потребує суттєвого удосконалення.

Новини кафедри