Перший етап "Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених"

В Харківському національному університеті будівництва та архітектури згідно наказу МОН України від 29.09.2021 №1028 відбувся перший етап Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що виконуватимуться за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з 2022 року.


Рішенням науково-технічної ради університету від 03 листопада (протокол №3) до участі у другому етапі Конкурсу було рекомендовано проект молодих вчених (Карєв А.І., Кабусь О. В., Барабаш О.С., Лихограй В.В.) під керівництвом к.т.н. Скрипинець А.В. на тему: «Нові технологічні рішення створення полімерних композиційних матеріалів з використанням техногенних відходів». Представлений проект є актуальним та полягає в утилізації промислових відходів шляхом створення на їх основі будівельних композитів загального та спеціального призначення з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями.

Проект відповідає секції: «Зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування», а його реалізація узгоджується з Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 р., яка є обов’язковою згідно зобов’язань України перед Європейским Союзом.


Інформація до проекту

 

Новини кафедри