1963-1967 рр.

Першим завідувачем кафедри загальної хімії з 1963 по 1967 рік був доцент М.А. Корнієнко. Перед кафедрою під керівництвом М.А. Корнієнко була поставлена задача забезпечити фундаментальну підготовку студентів за всіма теоретичними хімічними дисциплінами для спеціальностей "Промислове і цивільне будівництво", "Теплопостачання і вентиляція", "Водопостачання і каналізація".

Доцент М.А. Корнієнко був досвідченим лектором і методистом, вимогливим до професійного рівня викладачів кафедри. Він надавав велику організаційну допомогу і підтримку для їх професійного зростання. За цей період кафедра з успіхом пройшла становлення і забезпечила виконання навчальних планів і програм.