1967-1971 рр.

1967-1971 рр. Г. Г. Ломакіна, доцент, к.х.н.

З 1967 по 1971 рік кафедру загальної хімії очолювала кандидат хімічних наук, доцент Г. Г. Ломакіна.

Під керівництвом доц. Г. Г. Ломакіной колектив кафедри забезпечив методичною літературою всі навчальні дисципліни, у тому числі новий курс "Неорганічна хімія" для спеціальності "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів".

Г. Г. Ломакіна, доцент, к.х.н. зі студентами (1968р.)