1972-1983 рр.

1972-1983 рр.
Лія Михайлівна Подгорна, доцент, к.х.н.

З 1972 по 1983 рік кафедрою загальної хімії завідувала кандидат хімічних наук, доцент Л.М. Подгорна. У цей період велика увага приділялася розробці нових форм навчання і контролю знань студентів. На кафедрі були упроваджені нові технічні засоби навчання, для яких були розроблені відповідні програми, складені оновлені завдання для всіх учбових дисциплін.

Для виконання зростаючих навчальних і наукових завдань на кафедрі було проведено оновлення і поповнення колективу. Нові і перспективні співробітники доценти В.І. Григор’єва, Н.І. Мальцева, Р.І. Назарова, Л.С. Сухорукова, Т.І. Курова, Л.П. Снагощенко внесли великий вклад до викладацької і науково-дослідної роботи кафедри.

В цей час на кафедрі успішно працювала науково-дослідна група, яка проводила роботи щодо синтезу люмінофорів і їх використанню для визначення теплових полів і герметичності різних виробів. Цією групою виконувалися роботи по довгостроковим угодам з такими організаціями, як КБ МАШ (м. Перм), ЦАГІ (м. Москва), Укренергочермет (м. Харків) та ін.