1983-1993 рр.

1983-1993 рр.
Олег Михайлович Коновалов професор, д.х.н.

У 1983 по 1993 рік кафедрою завідував доктор хімічних наук професор О.М. Коновалов (з 1993 по 2011 рік - професор кафедри).

Проф. О.М. Коноваловим було підняте на новий, більш фундаментальний рівень викладання навчальних курсів.

За ініціативою і при безпосередній участі проф. О.М. Коновалова на кафедрі було перебудовано викладання курсу загальної хімії для всіх спеціальностей. Була розроблена типова навчальна програма. На специфіку кожного напряму виділялося 15% всіх навчальних годин. Як зразки були складені робочі програми для спеціальностей «Теплопостачання і венти­ляція» і «Водопостачання і каналізація». Для спеціальності «Водопостачання і каналізація» проф. О.М. Коновалов створив оригінальний курс «Хімія і мікробіологія води», що включає лекції, практичні завдання і лабораторний практикум. Були посилені фізико-хімічні основи курсу. У двох виданих методичних посібниках детальніше розглядалися будова і властивості води, запропонована повніша формула для розрахунку ізотонічного коефіцієнта, приведені діаграми рН - Еh природних вод.

Наукові дослідження кафедри були направлені на розробку лавинно-естафетного механізму утворення осадів в природних і стічних водах і створення термодинамічної теорії горіння.

У зв'язку з введенням нової спеціальності «Безпека життєдіяльності і інженерна екологія» проф. О.М. Коноваловим були створені авторські курси хімії, гідробіології, біоіндикації і біометрії, радіаційної екології і екотоксикології, хімії довкілля і хімії забруднюючих речовин, з відповідними завданнями і лабораторними практикумами, видані 4 навчально-методичних посібники і один навчальний посібник з грифом МОН України.

Наукова робота професора О.М. Коновалова на кафедрі завершилася розробкою стохастичної теорії твердіння неорганічних в’яжучих.