1994-2011 рр.

1994-2011 рр.
Раїса Антонівна Яковлєва професор, д.т.н., завідувач кафедри загальної хімії до 2011р.

 З 1994 по 2011 рік кафедру загальної хімії очолювала доктор технічних наук, професор Р.А. Яковлєва.

Під керівництвом проф. Р.А. Яковлєвої викладачами кафедри на високому рівні організована і ведеться науково-методична робота. Всі курси забезпечені навчальними посібниками, методичними вказівками, модульними і тестовими завданнями для комп'ютерного контролю знань студентів, вся навчальна література переведена в цифровий формат електронних носіїв інформації.

Окрім традиційних курсів «Хімія», «Органічна хімія», «Хімія води і мікробіологія», на кафедрі введені нові спеціальні курси - «Хімія природних газів», «Хімія атмо­сфери», «Санітарно-бактеріологічні методи аналізу води», «Физико-хімічні методи аналізу забрудню­ючих речовин і санітарно-хімічний аналіз», «Водопідготовка», «Палива, мастила і допоміжні матеріали в ремонтній справі», «Інноваційні технології в будівництві», «Хімія в будівництві», «Сучасні оздоблювальні матеріали», «Полімери в будівництві», «Полімери в реставрації», «Хімія і фізика довкілля».

Під керівництвом проф. Р.А. Яковлєвої на кафедрі створений новий науковий напрям щодо розробки полімерних композицій­них будівельних матеріалів із спеціальними властивостями - вогнестійкі, вібропоглинаючі, корозійностійкі, електропровідні, стабільні в жорстких умовах експлуатації. За ініціативою проф. Р.А. Яковлєвої організована нова наукова школа по створенню полімерних будівельних матеріалів з комплексом технологічних і експлуатаційних властивостей для вирішення завдань для захисту будівельних конструкцій від зовнішнього впливу. При безпосередній участі проф. Р.А. Яковлєвої кафедрою виконувались державно-бюджетні наукові теми за замовленням Міністерства освіти і науки України, а також ряд господарсько-договірних робіт в області розробки багатофункціональних полімерних будівельних матеріалів із спеціальними властивостями.