2011р. - теперішній час

2011р. - теперішній час
Юлія Михайлівна Данченко доцент, к.т.н., завідувач кафедри загальної хімії

З 2011 року кафедру загальної хімії очолює Данченко Юлія Михайлівна. Кандидат технічних наук , доцент .

На кафедрі працює з 1997 року.

Має 70 публікацій, з них 60 наукового ( в тому числі 1 патент України на винахід ) і 10 навчально -методичного характеру (з них 4 з грифом МОН України ) .

З жовтня 2011 року кафедру загальної хімії очолює Данченко Юлія Михайлівна.

У 1997 році вступила до аспірантури ХДТУБА на кафедру загальної хімії і в 2001 році під керівництвом проф. Р.А. Яковлєвої у Київському державному університеті технологій та дизайну захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

Кандидат технічних наук з липня 2001 року, вчене звання доцента отримала у 2008 році.

Основні етапи педагогічної діяльності у ХНУБА:

З 2001 р. по 2006 р. – асистент кафедри загальної хімії ХДТУБА;

З 2006 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної хімії ХНУБА.

Створила авторські лекційні курси та лабораторні практикуми зі спеціальних  дисциплін «Хімія атмосфери» і «Хімія природних газів», читає лекції за нормативною дисципліною кафедри «Загальна хімія».   

У 2006 та у 2013 році була дипломантом обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» в номінаціях «Молодий науковець» та «Викладач фундаментальних дисциплін».

У 2008 році Данченко Ю.М. визнана переможцем ІІІ обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «архітектура і будівництво».

Нагороджена Грамотою Міського голови м. Харків за сприяння у підготовці наукової роботи для XIV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів.

У 2009 році нагороджена Грамотою Міністра МОН України як науковий керівник переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук з напряму «Будівництво».

У 2013 році нагороджена Грамотою Харківської обласної ради за особистий вагомий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону.

Має 80 публікацій, з них 68 наукового  та 12 навчально-методичного характеру (з них 4 з грифом МОН України).

 У теперішній час кафедра загальної хімії складається з 15 співробітників: з них 8 доцентів, 9 кандидатів наук, 1 молодшого наукового співробітника, 1 аспіранта, 1 завідуючого лабораторією, 3 старших лаборантів.