Хімічні технології та інженерія Спеціальність 161 | Вступ 2019 ХНУБА кафедра загальної хімії

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ 11-ИХ КЛАСІВ, ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖІВ ТА ЇХ БАТЬКИ! 

Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) запрошує випускників до навчання за денною формою на механіко-технологічному факультеті ХНУБА за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних полімерних композитів».   

Для спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» передбачений вступ випускників коледжів та технікумів на скорочений термін навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (термін навчання – 2 роки та 10 місяців). На дану спеціальність під час вступу виділяють бюджетні місця .

Спеціальності 161 у 2018-2019 н.р. надана особлива підтримка, згідно якої прохідний бал широкого конкурсу МОН дорівнює від 130 балів . Завдяки наданому пріоритету приймаються випускники будь-яких технікумів і коледжів. Вступним іспитом є внутрішнє тестування з майбутньої спеціальності.

Випускники технікумів та коледжів приймаються на 2 курс в залежності від академічної різниці у навчальних планах технікумів, коледжів та університету.

Випускники технікумів та коледжів мають можливість вступити на здобуття освітнього ступеня бакалавра без сертифікатів ЗНО .

Звертаємось до Вас з проханням розповсюдити інформацію щодо вступу до ХНУБА серед випускників або розмістити на сайті Вашого закладу освіти.

Просимо Вас надати відповідь про зацікавленість Ваших випускників до вступу в наш університет та надати контактну інформацію про відповідальну особу за подальше навчання або відповідального куратора на курсі.

Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра відбувається за результатами ЗНО та з подачею заяв у електронному вигляді (термін навчання – 3 роки 10 місяців) . Під час вступу виділяються бюджетні місця.

Спеціальність  161 «Хімічні технології та інженерія»

(галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»)

161 «Хімічні технології та інженерія

Предметна область:

наукові основи розробки будівельних полімерних композиційних матеріалів та виробів на їх основі; технології виробництва, застосування та сертифікація конструкційних, теплоізоляційних, гідроізолюючих, опоряджувальних та декоративних полімерних композиційних матеріалів.

Ступінь вищої освіти

перший (бакалаврський). денна форма навчання.

Випускова кафедра:

загальної хімії.

Основа підготовки:

студенти одержують необхідні знання: із загальної, органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук; фізико-хімічних основ створення полімерних композиційних матеріалів для будівництва, реставрації та ремонту будівельних конструкцій і споруд; енерго- і ресурсозбереження при виробництві і експлуатації будівельних полімерних композиційних матеріалів; основ менеджменту і маркетингу будівельних та реставраційних матеріалів.

Призначення випускників:

робота в організаціях і на підприємствах з виробництва та реалізації полімерних матеріалів і виробів; у науково-дослідних інститутах та лабораторіях.


 Конкурс приема: Вступна кампанія 2019 року: Харківський національний університет будівництва та архітектури

       

Загальна інформація про Механіко-технологічний факультет

Перелік спеціальностей 

Факультет організує та проводить освітній процес з підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти за спеціальностями:

  • 133 “Галузеве машинобудування”;
  • 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”;
  • 161 “Хімічні технології та інженерія”;
  • 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 40 (станція метро «Університет» або «Архітектора Бекетова»).

Відповіді на поставлені питання можна буде отримати безпосередньо на зустрічі з деканом Механіко-технологічного факультету та завідувачами спеціальних кафедр або он-лайн в групах:

 

Фейсбуціwww.facebook.com/knuba.chemistry .