Студентська наука

З моменту створення кафедри загальної хімії викладачі активно залучають студентів різних факультетів до вирішення актуальних наукових проблем і завдань.

В даний час на кафедрі організовано студентське наукове товариство (СНТ), роботу якого очолює доцент Н.В. Саєнко.

Основними науковими напрямами в роботі СНТ є розробка нових полімерних матеріалів, вивчення їх технологічних і експлуатаційних властивостей, а також вивчення техногенного впливу діяльності людини на стан довкілля.

Студентське наукове товариство кафедри загальної хімії включає чотири наукові кружки і чотири проблемні групи.

У їх роботі щорічно беруть участь до 30 студентів. Деякі з них приймають участь в конкурсах студентських наукових робіт.

Кращий студент

Всеукраїнський конкурс

Региональні та Міськи конкурси