Наукова діяльність кафедри

Кафедра постійно вирішує завдання по розробці нових будівельних матеріалів та їх експлуатації в умовах сучасного будівництва.

За останні роки на кафедрі виконувалися і виконуються 3 державно-бюджетні теми Міністерства освіти і науки України та 7 господарчо-договірних тем.

Кафедра уклала і виконує творчі угоди про співдружність з наступними навчальними, науково-дослідними і науково-виробничими організаціями.

Результати науково-дослідної діяльності кафедри у вигляді статей і тез доповідей щорічно публікуються в різних журналах і наукових збірках України та за кордоном.

Тільки за останній рік було опубліковано більш 50 наукових публікацій.

Співробітники кафедри постійно надають допомогу багатьом підприємствам України при вирішенні актуальних проблем в будівництві.

Результати науково-дослідної роботи кафедри впроваджені і використовуються в навчальному процесі ХНУБА, НУЦЗУ, ХНУ ім. Каразіна та на підприємствах України і країн СНД.

Науково-дослідні розробки і досягнення кафедри представлялися на загальнодержавних і міжнародних науково-виробничих виставках різного рівня.

Кафедрою постійно здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

Видано:

1 монографію;

12 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України;

7 навчально-методичних посібників;

4 методичних вказівок.

Отримано 12 патентів України.