ВІБРОПОГЛИНАЮЧІ ЕПОКСИУРЕТАНОВІ КОМПОЗИЦІЇ

ВІБРОПОГЛИНАЮЧІ ЕПОКСИУРЕТАНОВІ КОМПОЗИЦІЇ

Проблема зниження рівня вібрації є актуальною у всіх галузях промисловості (у будівництві, космічній техніці, транспорті тощо). З розвитком сучасних промислових технологій з'являється необхідність захисту будівельних конструкцій і виробів від підвищеного рівня вібрації і шуму за допомогою різних вібропоглинаючих матеріалів.

Питанням дослідження вібропоглинаючих матеріалів для зниження рівня вібрації будівельних конструкцій, виробів і пристроїв присвячені роботи таких вчених, як Тартаковський Б.Д., Соломатов В.І., Черкасов В.Д., Бобришев А.М., Ліпатов Ю.С., Яковлєв А.П., Яковлєва Р.А., Жарін Д.Є., Аскадський А.О.,             Писаренко Г.С. та інші.

Найбільш ефективними для зниження рівня вібрації є полімерні матеріали, які відрізняються більшою здатністю до дисипації зовнішньої акустичної енергії, ніж металеві, неорганічні та інші матеріали. Це обумовлено специфічними особливостями молекулярної і надмолекулярної будови полімерів. У результаті процесу поглинання знижується амплітуда коливань конструкцій, що призводить до підвищення їх надійності та поліпшення технічних параметрів.

Більшість вібропоглинаючих полімерних матеріалів представляють собою мастики, які характеризуються відносно високими значеннями демпфуючої здатності у вузькому температурному діапазоні, але мають низькі адгезійно-міцнісні властивості. Відомі заливочні вібропоглинаючі полімерні матеріали відрізняються низькими демпфуючими характеристиками у необхідному діапазоні температур.

Аналіз літературних і патентних джерел дозволяє зробити висновок, що модифікації сітчастих полімерів реакційно-здатними олігомерами і дисперсними мінеральними наповнювачами дозволяє цілеспрямовано регулювати демпфуючі та експлуатаційні властивості композицій у необхідному температурно-частотному діапазоні.

Тому перспективним напрямком є створення вібропоглинаючих полімерних будівельних виробів і покриттів на основі олігомер-олігомерних зв’язуючих з підвищеними вібропоглинаючими властивостями і необхідними технологічними, фізико-механічними властивостями та ефективних в широкому температурному і частотному діапазонах, для зниження рівня вібрації тонкостінних металевих конструкцій і пристроїв.

На підставі виконаних експериментально-теоретичних досліджень розроблені вібропоглинаючі епоксиуретанові полімерні будівельні матеріали для систем віброзахисту тонкостінних металевих конструкцій, виробів і пристроїв, які не містять токсичних органічних розчинників, каталізаторів, ініціаторів, та тверднуть при кімнатній температурі. Вібропоглинаючі полімерні композиції характеризуються підвищеною адгезійною міцністю до металевих поверхонь і високими значеннями демпфуючої здатності, які зберігаються в широкому температурному діапазоні.

Розроблено технологічну інструкцію з приготування епоксиуретанових композицій та виготовлення демпфуючих полімерних вставок для систем віброударозахисту (СВУЗ), а також технологічну інструкцію та технічні умови з приготування і нанесення вібропоглинаючої полімерної мастики.

Розроблені епоксиуретанові матеріали знайшли практичне застосування:  віброізоляції конструкцій промислових споруд від систем вентиляції на ТОВ «Керамотерм» (м. Харків); у якості захисних товстоплівкових покриттів від локальної вібрації пневматичних ручних інструментів на ВАТ «Турбоатом» (м. Харків). Результати роботи впроваджено у навчальний процес кафедри загальної хімії Харківського національного університету будівництва та архітектури при вивченні дисциплін «Хімія в будівництві» та «Інноваційні технології в будівництві».

Результати роботи були включенні в інноваційний проект І Всеукраїнського конкурсу винаходів «Ух, инвент!», який був організований «Українським хостінгом». Проект «Вібропоглинаюча полімерна мастика» отримав диплом переможця в номінації «Кращий винахід в галузі промисловості» та був представлений на виставці в виставочному центрі «Радмир-Экспохол» (м. Харків 19-22 лютого 2013 р.).