ВІБРОПОГЛИНАЮЧІ ЕПОКСИУРЕТАНОВІ ВСТАВКИ ТА МАСТИКИ

Для отримання необхідної жорсткості систем віброударозахисту СВУЗ було скоректовано склад епоксиуретанової композиції, який містить бінарний твердник.

У результаті аналізу амплітудно-частотних характеристик (АЧХ), які є ілюстрацією ефективності СВУЗ на вібраційний вплив, показано, що ефективність СВУЗ в зарезонансній області досить висока, конструкційні резонанси мало виражені, коефіцієнти передачі віброприскорення Кр на резонансних частотах       60-95 Гц знижуються з 30 до 1,6-1,8, і при 145-185 Гц до Кр = 1,05-1,1 в необхідному температурному діапазоні (5 до 35 ºС). Показано, що ефективність розробленого складу в системах віброзахисту у 2-3 рази перевершує відомі аналоги на основі поліуретанів.

Визначено область застосування розроблених епоксиуретанових матеріалів у вигляді віброізоляційних полімерних вставок і покриттів для зниження проходження вібрацій від вентиляційних систем та інших інженерних комунікацій, промислового устаткування на несучі та огороджувальні конструкції будівель.

Було досліджено поведінку вібропоглинаючих епоксиуретанових матеріалів при термовологісному кліматичному старінні: при температурах до 333 К та 80 % вологості тривалістю до 90 сут. Дослідження проводили одночасними прискореними випробуваннями розробленого матеріалу та матеріалу-аналогу «Антівібріт-5» (термін служби якого складає не менш 6 років) на стійкість дії кліматичних факторів. В якості критеріїв зміни властивостей в процесі зберігання були обрані адгезійна міцність при відриві, показник стирання, міцність покриття при ударі та модуль високоеластичності. Показано, що розроблена композиція за результатами випробувань не поступається аналогу по стійкості до вказаних дій. Тому тривалість служби розроблених мастичних матеріалів ВПМ складає не менш 6 років.

Розроблено епоксиуретанові матеріали знайшли практичне застосування: у якості мастики для віброізоляції будівельних конструкцій та виробів як товарної продукції ТОВ «Віа-Телос» (м. Харків); віброізоляції конструкцій промислових споруд від систем вентиляції на ТОВ «Керамотерм» (м. Харків); демпфуючих полімерних вставок в системах віброзахисту на «НТП« Техсіс »» (м. Київ); у якості захисних товстоплівкових покриттів від локальної вібрації пневматичних ручних інструментів на ВАТ «Турбоатом» (м. Харків). Результати роботи впроваджено у навчальний процес ХНУБА. Розроблена технічна документація на їх приготування і застосування, проект технічних умов «ТУ У 26.6-02071174.041-2013 «Вібропоглинаюча полімерна мастика»».