УЛЬТРАЛАМ

 УЛЬТРАЛАМ

 

Область застосування будівельних матеріалів і будівельних конструкцій в значній мірі визначаються їх пожежно-технічними властивостями. Чим більш пожежонебезпечний матеріал або конструкція, тим більш обмежена галузь їх застосування.

 

Дерев'яні конструкції з бруса Ультралам (laminated veneer lumber) застосовуються в несучих і огороджувальних будівельних конструкціях і вигідно відрізняються від інших будівельних матеріалів: вони більш екологічні, довговічні, мають малу масу, легко і швидко монтуються, при збірці використовується менш підйомної техніки і не потрібні зварювальні роботи.

 

У теж час основний недолік такої деревини - її горючість, в значній мірі позначається на пожежонебезпеки об'єктів, тому вогнезахист таких матеріалів - необхідний захід для підвищення їх вогнестійкості.

 

Деревина має стійкі темпи обвуглювання, низьку теплопровідність і не викривляється під впливом високих температур. Це дозволяє повністю прогнозувати процес її горіння, що особливо важливо для рятувальників, які можуть точно оцінити, як довго вони можуть безпечно перебувати в дерев'яній будівлі.

 

Обвуглювання конструкцій з дерева відбувається зовні, а внутрішні їх частини залишаються практично незмінними. Саме тому процес горіння дерев'яних споруд передбачуваний, на відміну від цегельних кладок, в яких можуть утворюватися тріщини або сталевих металоконструкцій, які можуть згинатися і скручуватися при дії полум'я, що вимагає проведення спеціальних робіт з вогнезахисту металу.

 

Згідно ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», будівельні матеріали бувають негорючими і горючими. Друга група, у свою чергу, поділяється на чотири класи від Г1 (низької горючості) до Г4 (підвищеної горючості).

 

Також всі горючі матеріали підпадають під одну з трьох груп по займистості - від В1 (важкозаймисті) до В3 (легкозаймисті). Крім того, враховується ступінь димоутворювальною здатністю та токсичністю продуктів горіння.

 

Конструкції будівлі повинні виконуватися з матеріалів груп Г1 і Г2. Для крокв і обрешітки горищних перекриттів, оздоблення стін, підлог і перекриттів в коридорах і на сходових клітках потрібно застосовувати матеріали груп Г1 і В1.

 

Відповідно до сертифікату пожежної безпеки Ультралам відноситься до наступних груп пожежної безпеки:

 

Г4 - сільногорючі матеріали;

 

В2 - помірно займисті матеріали;

 

РП3 - помірно поширюють полум'я матеріали;

 

Д3 - з високою димоутворчою здатністю;

 

Т3 - високонебезпечні за токсичністю продуктів горіння матеріали.

 

Для забезпечення пожежної безпеки різних об'єктів, де застосовуються конструкції з Ультраламу, потрібен  вогнезахист, який необхідно для зниження пожежної небезпеки об'єктів і забезпечення необхідного рівня їх вогнестійкості. Проблема вибору оптимальної вогнезахисту має особливо велике значення для конструкцій з нормованими значеннями межі вогнестійкості.

 

Найбільш перспективний і ефективний метод вогнезахисту дерев'яних конструкцій полягає в нанесенні вогнезахисних полімерних покриттів.

 

Для захисту дерев'яних виробів та конструкції з бруса Ультралам були розроблені двокомпонентні епоксіаміні склади, що містять у своєму складі суміш наповнювачів-антипіренів, які в процесі впливу високих температур утворюють закоксовавшіеся пінистий вугільний шар. Утворився шар створює теплоізоляційний екран і збільшує час прогріву деревини до температури розкладання.

 

Дослідження вогнезахисних властивостей розроблених складів проводили на експериментальній установці, розробленій в НУЦЗУ (м. Харків). Дана експериментальна установка дозволяє досліджувати горючі і вогнезахисні властивості речовин і матеріалів при різних параметрах навколишнього середовища.

 

У завдання проведення випробувань входила оцінка впливу вогнезахисної обробки матеріалу Ультралам розробленими складами: антипірен-базальт (композиція АБЧ) і антипірен-графіт (композиція Графіт). Для порівняльної оцінки використовували зразки незахищеного бруска Ультралам. Досліджували швидкість поширення горіння і поведінки матеріалу при впливі відкритого вогню.

 

З представлених залежностей у всіх зразків протягом 60-85 сек спостерігається різке підвищення температури до 230 ° С. При цьому стрімке зростання температури у незахищених зразка досягає 440 ° С у же на 230 сек. Потім температура падає, полум'яне горіння поступово припиняється, і зразок починає тліти.

 

Зазначене відмінність в характері кривих зміни температури в процесі випробувань пояснюється наступним. При випробуванні зразків із захисними покриттями з самого початку вогневого впливу в нижній частині зразків починається утворення спученого пінистого шару (товщина його коливалася від 20 до 50 мм), який перешкоджає поширенню полум'я по поверхні, через що температура до кінця випробувань тримається постійною.

 

Видимі переваги нанесення розроблених захисних покриттів представлено на рис. 3. Так втрата маси для незахищеного зразка становить 36%, що згідно ГОСТ 16363 відповідає III групі вогнезахисту - не забезпечують вогнезахист дерев'яних конструкцій (втрата маси зразка при згорянні становить понад 30%).

 

Зразок покритий захисним складом на основі антипірен-базальт (АБЧ) в ході випробування втратив 6% своєї маси, що відповідає I групі - засоби, що забезпечують отримання важкоспалимої деревини. Зразок покритий антипірен-графіт (Графіт) відноситься до II групи - кошти, що забезпечують отримання труднозаймистої деревини (втрата маси складає 10%).

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

1. Аналіз результатів проведених випробувань показав, що застосування розроблених вогнезахисних покриттів забезпечує отримання важкоспалимої деревини марки Ультралам (I група) і труднозаймистої (II група).

 

В даний час проводяться випробування по визначенню пожежно-технічних характеристик матеріалу Ультралам з комплексною обробкою, яка включає поверхневу біозахисними атмосферостійкими просочення і подальше нанесення розроблених вогнезахисних покриттів.