Нові надходження

Нові надходження до Навчальних посібників:

Нові надходження до Лабораторних посібників:

Нові надходження до Задачників:

 

Нові надходження до Методичних вказівок:

 

Методичні вказівки до проходження виробничої технологічної переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Аналітична хімія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалаврського) рівня

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ І ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БПКМ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни Сучасне обладнання для виробництва будівельних полімерних композиційних матеріалів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни ПП 8 Лакофарбові матеріали в будівництві

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення навчальної дисципліни «Біополімери технічного призначення»