Підготовка аспірантів

Підготовка аспірантів в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури розпочалась в 30-ті роки XX ст.

Всього за роки існування університету пройшли підготовку: в аспірантурі більше 1500 чол.; здобувачів більше 300 чол.

З 1951 року ведеться підготовка аспірантів для зарубіжних країн. Всього було зараховано 139 іноземних громадян, 74 захистили кандидатські дисертації.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Вступники подають на ім'я ректора такі документи:

  • заяву,
  • особовий листок з обліку кадрів,
  • список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат,
  • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о,
  • посвідчення про складання кандидатських: іспитів,
  • копію диплома і складають вступні іспити із спеціальності.

Прийом заяв до 10 вересня поточного року. Вступні Іспити з 1 жовтня поточного року.

Підготовка аспірантів здійснюється на держбюджетній і контрактній основі з таких спеціальностей:

05.17.06 "Технологія полімерних і композиційних матеріалів" та інші.

Вартість навчання за контрактом.

Докладніше…

 Іноземні громадяни подають:

  • документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України,
  • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну,
  • диплом про вищу освіту,
  • копію документа про народження.

Іноземні громадяни зараховуються до аспірантури за результатами співбесіди на підставі укладеного договору.

Навчання здійснюється на контрактній основі.

Прийом заяв від здобувачів проводиться протягом року.

В університеті є докторантура з таких спеціальностей:

05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури».

Телефон для довідок:

Відділ аспірантури + 38(057)7-000-677 ( зав. аспірантурою ДМИТРІЄВА Ірина Василівна),

деканат по роботі з іноземними учнями - +38(057)700-38-50 (декан ЛУКАШЕНКО Сергій Вікторович).