Іноземним громадянам

Харківський національний університет будівництва та архітектури запрошує іноземних громадян опанувати сучасними будівельними спеціальностями. Диплом університету є гарантом якості отриманої освіти для подальшої роботи в більшості країн світу!

Освіта гарантується незалежно від расової приналежності, статі, мови, релігії. Іноземні студенти мають усі права в рамках законів України для одержання освіти.

Підготовка іноземців в університеті здійснюється по освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр, магістр і доктор філософії (Рh).

На усіх факультетах кваліфікація бакалавра надається після 4 років навчання, а на архітектурному факультеті - після 4,5 років. Для одержання кваліфікації магістра навчання проводиться додатково 1 рік, на архітектурному факультеті - 1,5 роки.

Дипломи університету визнаються іншими країнами, а їхній освітній рівень відповідає дипломам розвинутих іноземних держав.

Докладніше…