ПРО КАФЕДРУ

Кафедра загальної хімії заснована у 1963 році в результаті виділення її в окрему кафедру з кафедри будівельних матеріалів Харківського інженерно-будівельного інституту.

Докладніше…

Сьогодні на кафедрі викладають наступні нормативні дисципліни:

 • - Хімія;
 • - Органічна хімія;
 • - Хімія та мікробіологія води;

та варіативні дисципліни, які обирають студенти за напрямом:

 • - Хімія атмосфери
 • - Хімія природних газів
 • - Хімія та фізика навколишнього середовища
 • - Хімія в будівництві
 • - Аналітична хімія
 • - Фізико-хімічні методи аналізу забруднюючих речовин
 • - Санітарно-бактеріологічні методи аналізу води
 • - Полімери в будівництві
 • - Сучасні оздоблюючи матеріали
 • - Інноваційні технології в будівництві
 • - Палива, мастила і допоміжні матеріали в ремонтній справі
 • - Хімія в реставрації

Склад кафедри

Кафедра загальної хімії складається з 14 співробітників: з них 6 доцентів, 8 кандидатів наук, 2 молодших наукових співробітника, 1 аспірант, 1 завідувача лабораторією, 4 старших лаборантів.

Докладніше…

З моменту створення кафедри викладачі активно залучають студентів різних факультетів до вирішення актуальних наукових проблем і завдань.

Сьогодні роботу СНТ на кафедрі очолює доцент Н.В. Саєнко. Основними науковими напрямами в роботі СНТ:

є розробка нових полімерних матеріалів, вивчення їх технологічних і експлуатаційних властивостей, а також вивчення техногенного впливу діяльності людини на стан довкілля.

Докладніше…

Окрім студентської наукової роботи, кафедра постійно вирішує завдання по розробці нових будівельних матеріалів та їх експлуатації в умовах сучасного будівництва.

За останні роки на кафедрі виконувалися і виконуються

3 державно-бюджетні теми Міністерства освіти і науки України та

7 господарчо-договірних тем.

Докладніше…

Кафедра уклала і виконує творчі угоди про співдружність з наступними навчальними, науково-дослідними і науково-виробничими організаціями.

Докладніше…

Результати науково-дослідної діяльності кафедри у вигляді статей і тез доповідей щорічно публікуються в різних журналах і наукових збірках України та за кордоном.

Тільки за останній рік було опубліковано більш 50 наукових публікацій.

Співробітники кафедри постійно надають допомогу багатьом підприємствам України при вирішенні актуальних проблем в будівництві.

Результати науково-дослідної роботи кафедри впроваджені і використовуються в навчальному процесі ХНУБА, НУЦЗУ,

ХНУ ім. Каразіна та на підприємствах України і країн СНД.

Докладніше…

Науково-дослідні розробки і досягнення кафедри представлялися на загальнодержавних і міжнародних науково-виробничих виставках різного рівня.

Кафедрою постійно здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

Кафедрою за останні роки по результатах науково-методичної і науково-дослідної роботи її співробітників досягнуто наступне.

Видано:

1 монографію;

12 навчальних посібників, рекомендованих

Міністерством освіти і науки України;

7 навчально-методичних посібників;

4 методичних вказівок.

Отримано 9 патентів України.

За результатами інтегральних показників навчальної, наукової і виховної роботи ХНУБА кафедра загальної хімії займала:

у 2007 році ІІ місце;

у 2008 році ІІ місце;

у 2009 році ІІІ місце;

у 2010 році IV місце;

у 2011 році ІІІ місце;

у 2012 році ІІІ місце;

у 2013 році IV місце;

а серед кафедр фундаментального напрямку у всі роки займала І місце.

Докладніше…