Юлія Михайлівна Данченко

З жовтня 2011 року завідувач кафедри загальної хімії ХНУБА.

Народилась у м. Харкові 9 липня 1973 року.

У 1995 році закінчила хімічний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю 01.08 – «хімія», має кваліфікацію спеціаліста «хімік».

     У 1997 році вступила до аспірантури ХДТУБА на кафедру загальної хімії і в 2001 році під керівництвом проф. Р.А. Яковлєвої у Київському державному університеті технологій та дизайну захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

     Кандидат технічних наук з липня 2001 року, вчене звання доцента отримала у 2008 році.

     Основні етапи педагогічної діяльності у ХНУБА:

  • 07.2001 р. по 19.11.2006 р. – асистент кафедри загальної хімії ХДТУБА;
  • 11.2006 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної хімії ХНУБА.

     Створила авторські лекційні курси та лабораторні практикуми зі спеціальних  дисциплін «Хімія атмосфери» і «Хімія природних газів», читає лекції за нормативною дисципліною кафедри «Загальна хімія».

У 2006 та у 2013 році була дипломантом обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» в номінаціях «Молодий науковець» та «Викладач фундаментальних дисциплін».

У 2008 році Данченко Ю.М. визнана переможцем ІІІ обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «архітектура і будівництво».

Нагороджена Грамотою Міського голови м. Харків за сприяння у підготовці наукової роботи для XIV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів.

У 2009 році нагороджена Грамотою Міністра МОН України як науковий керівник переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук з напряму «Будівництво».

У 2013 році нагороджена Грамотою Харківської обласної ради за особистий вагомий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону.

Має 80 публікацій, з них 68 наукового  та 12 навчально-методичного характеру (з них 4 з грифом МОН України).

Наукові інтереси:

  • розробка та створення нових полімерних будівельних матеріалів за спеціальними властивостями на основі епоксиамінних олігомер-олігомерних зв’язуючих та дисперсних мінеральних наповнювачів;
  • дослідження фізико-хімії процесів взаємодії на межі поділу фаз олігомер-олігомерна система –дисперсний мінеральний наповнювач;
  • впровадження принципів «зеленої» хімії у технологію створення епоксиполімерів будівельного призначення.

 Список наукових праць (скачати)


01_danchenko600 02_danchenko600 03_danchenko600 04_danchenko600 05_danchenko600 06_danchenko600 07_danchenko600 08_danchenko600 09_danchenko600