Тетяна Миколаївна Обіженко

доцент, кандидат технічних наук

 Народилась у м. Харків 1 січня 1966 року.

            У 1989 році  закінчила Харківський політехнічний інститут  за спеціальністю хімічна технологія пластичних мас, має кваліфікацію спеціаліста інженер - хімік-технолог.

            У 1997 році вступила до аспірантури ХДТУБА на кафедру загальної хімії і в 2000 році під керівництвом проф. Яковлєвої Р.А. у ХДТУБА захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека.

            Кандидат технічних наук з березня 2001 року, вчене звання доцента отримала у 2005 році.

            Основні етапи педагогічної діяльності у ХНУБА:

  1. 2000 р. по 08.2004 р. – асистент кафедри загальної хімії ХДТУБА;
  2. 2004 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної хімії ХНУБА.

            Створила авторські лекційні курси та лабораторні практикуми зі спеціальних  дисциплін «Санітарно-бактеріологічні методи аналізу води», «Аналітична хімія», «Хімія навколишнього середовища» читає лекції за нормативними дисциплінами кафедри «Хімія з основами біогеохімії», «Хімія».

Має 50 публікацій, з них 40 наукового  та 11 навчально-методичного характеру (з них 6 з грифом МОН України).

Наукові інтереси:

  • Розробка полімерних композиційних матеріалів із спеціальними властивостями для будівництва

Список наукових праць (скачати)