Юрій Вікторович Попов

Народився у м. Баку 22 грудня 1952 року.

У 1976 році  закінчив ХПІ факультет Технології органічних речовин за спеціальністю технологія пластичних мас, має кваліфікацію спеціаліста інженер-хімік-технолог .

У 1986  році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 -  «технологія полімерних і композиційних матеріалів» у Московському хіміко-технологічному інституті.

Кандидат технічних наук з 1986 року, вчене звання  ст.наук.співр. отримав у 2001 році.

Основні етапи педагогічної діяльності у ХНУБА:

  •  1998 р. по 2001 р. –  ст.наук.співр. кафедри загальної хімії ХДТУБА;
  • 2001 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної хімії ХНУБА.

Створив авторські лекційні курси та лабораторні практикуми зі спеціальних  дисциплін «Полімери в будівництві», «Полімери в реставрації», «Хімія в будівництві», читає лекції за нормативною дисципліною кафедри «Загальна хімія», «Органічна хімія».

З 2012 року очолює наукову роботу на кафедрі. Є провідним фахівцем з органічної хімії та хімії високомолекулярних сполук.

У 2014 році під керівництвом Попова Ю.В. захищена кандидатська дисертація за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали.

Має 120 публікацій, та около 20 патентів і авторських свідоцтв.

Наукові інтереси:

  •  фізико-хімічна модифікація полімерних матеріалів на основі реакційно-здатних олігомерів

Список наукових праць (скачати)