Наталія Вячеславівна Саєнко

доцент, кандидат технічних наук

Народилась у м. Харкові у 1979 році.

У 2002  році  закінчила Національний університет «Харківський політехнічний університет» і отримала диплом магістра за спеціальністю – хімічна технологія високомолекулярних сполук.

У 2002  році вступила до аспірантури Національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА)   на кафедру загальної хімії і в 2005 році під керівництвом проф. Яковлєвої Р.А у спеціалізованій вченій раді  Національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА) захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека.

Кандидат технічних наук з 2005 року, вчене звання доцента отримала у 2006 році.

Основні етапи педагогічної діяльності у ХНУБА:

  •   з 2006  р. по теперішній час – доцент кафедри загальної хімії ХНУБА.

Педагогічна діяльність Саєнко Н.В. зосереджена на впровадженні в навчальний процес сучасних методик навчання у відповідності до кредитно-модульної системи освіти, зокрема, використання сучасних інноваційних технологій в будівництві.

Читає лекції за нормативною дисципліною кафедри «Загальна хімія» , «Химия в строительстве», «Современные отделочные материалы».

Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, як науковий керівник переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2005/2006, 2006/2007 та 2010/2011, 2012/2013 н. р. з напрямку «Легка промисловість», ««Цивільна оборона та пожежна безпека» та «Будівництво».

У 2008 р. стала переможцем ІІІ обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямком технічні науки, у 2011 р. отримала диплом стипендіата в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук).

У 2011 р. отримала диплом стипендіата в галузі науки ім. Г. Ф. Проскури за напрямком технічні науки;

У 2012 р. стала стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2013 р. на I Всеукраїнському конкурсу винаходів «Ух, інвент!» отримала диплом переможця в номінації «Кращий винахід» в галузі промисловості.

Запропоновані наукові розробки Саєнко Н.В. надійшли до збірників інноваційних розробок та прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід–2009».

Дослідні зразки розроблених матеріалів були представлені на виставках різного рівня.

Саєнко Н.В. бере активну участь в суспільному житті університету:

  • очолює раду з науково-дослідної роботи          студентів механіко-технологічного факультету та проблемну групу на кафедрі загальної хімії за темами: «Вогнебіостійкі епоксидні композиційні матеріали для дерев’яних конструкцій”, “Створення полімерних будівельних матеріалів низько температурного твердіння для відновлення будівельних конструкцій та споруд»;
  • голова Ради молодих вчених механіко-технологічного факультету ХНУБА.

Є співавтором 53 публікацій та 5 патентів, в яких висвітлені теоретичні та практичні аспекти створення нових багатофункціональних епоксидних композицій зі зниженим рівнем горючості і димоутворюючої здатності.

Наукові інтереси:

  • Дослідження спрямовані на подовження строків експлуатації новітньої техніки, на підвищення довговічності експлуатації будівельних споруд та виробів за рахунок застосування багатофункціональних полімерних матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями; на впровадження ефективних тонкошарових покриттів, що спучуються, на основі епоксидних полімерів, які мають ряд унікальних адгезійно-міцністних, механічних і антікорозійних властивостей та здатні отверждатися при кімнатній та зниженій температурах у відсутності розчинників.
  • Вивчення складу токсичності летючих продуктів термоокисної деструкції полімерних покриттів для забезпечення безпечних умов праці і попередження можливих отруєнь при аварійних ситуаціях (спалах, пожежі тощо).

 

 Список наукових праць (скачати)