Тетяна Іванівна Уманська

доцент, кандидат хімічних наук

Народилась у м. Макіївка  17 березня 1946 року.

У 1969 році  закінчила хімічний факультет Харківського державного університету ім.. А.М. Горького за спеціальністю «хімія» неорганічна хімія, має кваліфікацію спеціаліста хіміка. Викладач хімії.

У 1969 році вступила до аспірантури Харківського державного університету ім.. А.М. Горького на кафедру неорганічної хімії і в 1975 році під керівництвом д.х.н., проф. О.М. Шкодіна на Вченій Раді хімічного факультету  Харківського державного університету ім.. А.М. Горького захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю неорганічна хімія.

Кандидат хімічних наук з 28.11.1975 року, вчене звання доцента отримала у 1983 році.

Основні етапи педагогічної діяльності у ХНУБА:

  • 02.1974 р. по 30.11.1980 р. – асистент кафедри загальної хімії ХДТУБА;
  • 12.1980 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної хімії ХНУБА.

Створила авторські лекційні курси та лабораторні практикуми зі спеціальних  дисциплін «Хімія води і мікробіологія», «Санітарно-бактеріологічні методи аналізу води», «Водопідготовка» читає лекції за нормативною дисципліною кафедри «Загальна хімія», «Хімія», а також вибіркову дисципліну «Хімія води і мікробіологія».

Дипломи,  грамоти, перемоги:

28.04.1984р. За успіхи у виконанні соц. змагання та успішне виконання плану науково-дослідних робіт.

20.06.1984р. Куровой Т.І. оголошено подяку та виплачена грошова премія. Пр.№145 от 20.06.1984р.

1985р. доц. Курова Т.І. нагороджена Почесною грамотою Пр. № 107 от 16.04.85р.

1995р. Почесна грамота.

1996р. Подяка і премія «За багаторічну плідну діяльність в сфері підготовки висококваліфікованих фахівців».

1996р. Наказом по Харківському інституту пожежної безпеки МВС України №211 від 30.08.96р. Куровій Тетяні Іванівні оголошено подяка за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, активну участь у підготовці фахівців пожежної безпеки та підсумками 1995-1996 навчального року.

2001, 2003- Подяка від Профкому ХДТУБА і ректорату за багаторічну сумлінну працю в університеті у зв’язку з ювілеєм. Нак.№50 від 15.03.2001р.

2006р. – Почесна грамота. За багаторічну сумлінну працю в університеті оголошена подяка. Наказ №48 від 15.03.2006р.

2011р. - Почесна грамота. За багаторічну плідну працю, вагомий  особистий внесок у розвиток науки і освіти ХНУБА нагороджується Уманська Тетяна Іванівна, доцент кафедри загальної хімії, канд. хім. наук.

Має 80 публікацій, з них 45 наукового  та 35 навчально-методичного характеру (з них 6 з грифом МОН України).

Наукові інтереси:

  • Аналіз і очистка природних і стічних вод.
  • Аналіз і видалення осадів, що утворюються в процесі очистки стічних вод.